hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ข้อสั่งการ EOC เขตสุขภาพที่ 5 การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ มาตรการ SandBox : Safety zone in school ในการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดฯ การดำเนินงานของพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการวัคซีนในเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี และการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิภูมิบดินทร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบฯ โดยจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี สำหรับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิภูมิบดินทร์ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ 50 แกลลอน ชุดตรวจ ATK 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น โดยจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเต็มที่


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 07.50 น ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 หมู่ที่ 8 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 จังหวัดราชบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนอายุ 12 – 17 ปี และร่วมพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถกลับมาเข้าระบบการเรียนการสอนแบบปกติ ให้โรงเรียนกลับมาเปิดเรียน On Site เรียนหนังสือในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย โอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะ ได้ให้กำลังใจนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสาธารณสุขที่มาให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดฉีดวัคซีนและชมนิทรรศการโรงเรียนปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน โดยมี นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี นายอำเภอพนมทวน นพ. ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ สาธารณสุขอำเภอพนมทวน นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะครูอาจารย์ คณะกรรมการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.23 น. ที่อาคารสุรพงษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สักการะพระประธานในห้องทำงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เซ็นต์แฟ้ม จากนั้นไปห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ชมวีดีทัศน์แนะนำจังหวัดกาญจนบุรี วีดีทัศน์แนะนำผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พบปะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี เจ้าหน้าที่ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนผู้บริหารกล่าวต้อนรับ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ โอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho