คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและรองผู้ว่าฯในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม เข้าพบร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho