hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องดื่มชา "ชากัญชา" จากคุณนภัสนันท์ สมบูรณ์ทรัพย์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชุมติดตามความก้าวหน้า การควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ มีการนำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง ร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 13/2564


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 55/2564 เขตสุขภาพที่ 5 ผ่านระบบ ZOOM ในการประชุมมีการติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจคัดกรอง COVID-19 ใน ARI Clinic และผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ การดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนที่จะดำเนินการ ในสัปดาห์ต่อไป และสรุปการดำเนินงานฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยมี นพ. นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานในการประชุม

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho