hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการวิจัยและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ “ผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกั่วออกจากร่างกาย” ซึ่งเป็นการร่วมมือของกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และโรงพยาบาลทองผาภูมิ ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบการตรวจวินิจฉัย การป้องกัน และการรักษา ภาวะเป็นพิษจากสารตะกั่วด้วยการแพทย์ผสมผสาน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 เนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานสำคัญด้านการสาธารณสุขของประทศไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจหาเชื้อเพื่อเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง และการจัดตั้งสถานที่กักกัน Alternation Local Quarantine (ALQ) และการประเมินความพร้อมในการบริหารจัดการรับรองผู้ที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักอาศัยระยะยาว โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.10 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ต.ฐานันดร์ ประทีปทอง ราชองค์รักษ์ประจำพระองค์ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงกำหนดจะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ที่จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกัน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho