hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองปรือ และโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามการเตรียมการในด้านการจัดบริการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กฤษณะ หงสาครประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองปรือ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมแผน สิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนายการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานรับฟังการนำเสนอตามประเด็นสำคัญ กลไกการติดตามผู้ข้ามแดน และระบบ Quarantine งานจิตเวชและยาเสพติด การเตรียมการในด้านการจัดบริการและการบริหารจัดการของ รพ.หนองปรือ และรพ.พยาบาลสถานพระบารมี โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการรักษ์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พร้อมนิเทศงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยบริการภายใน รพ.พหลพลพยุหเสนา และพบทีมผู้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการหนักให้รอดชีวิต


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด (ก.ส.จ.) เพื่อคัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชุมทางไกล (Video Conference) จากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมทรัพยากรทางการแพทย์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน


© 2020 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho