hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะอริราชศัตรูหรือวันยุทธหัตถี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแคว ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนสมัครรับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus รวมทั้ง Thai Stop Covid 2 Plus “มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร” เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย ตามมาตรการจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Blue Zone) พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้เข้ารับบริการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานประกอบการเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกด้วย ซึ่งหลังจากการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วจะมีการออกตรวจ ตักเตือน และบังคับใช้กฎหมายกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนมาตรการ เช่น การเปิดสถานบริการ จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ยังไม่ได้รับการประเมินมาตรฐานและสัญลักษณ์ SHA , SHA Plus และ Thai Stop Covid 2 Plus และสถานประกอบการที่ไม่มีการควบคุมดูแลทำให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย และได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และสถานประกอบการ ในการกำหนดทิศทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานประกอบการให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรการและขอรับมาตรฐานในการประเมินสถานประกอบการ เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวต่อไป และเป็นภาพรวมที่ดีของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมลงพื้นที่ในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 ในการประชุมมีการมอบนโยบายโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด ประจำปี 2565 การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ TO BE NUMBER ONE และรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แผนกิจกรรมและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE การคัดเลือกเป้าหมายอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อเข้าประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho