hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบตู้เก็บสิ่งส่งตรวจแรงดันบวก จำนวน 4 ตู้ จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลสังขละบุรี โรงพยาบาลไทรโยค โรงพยาบาลบ่อพลอย และโรงพยาบาลเลาขวัญ รวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 400 แพค และถุงมือยาง 10 กล่อง


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันศุกร์ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 – 15.30 น. ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง ในรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี ประเด็น ประเด็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19 ของจังหวัดกาญจนบุรี การเตรียมการฉีดวัคซีน covid-19 ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ คำแนะนำให้ประชาชนรู้จักการเตรียมตัวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนควรปฏิบัติตนอย่างไร คำแนะนำประชาชนเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ซึ่งวัคซีนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันโรค ช่วยเสริมทำให้ระบบป้องกันควบคุมโรคดีขึ้น แต่ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคส่วนบุคคล ด้วยการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ เว้นระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ
“เข้มมาตรการ DMHTTA : ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดเชื้อโควิด-19
ใช้แอปไทยชนะและหมอชนะ”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกวป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบ เงินสนับสนุน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ.(EGCO,RATCH,EGATi) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho