hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (18 มกราคม 2564) เวลา 06.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีถวายสักการะ พุ่มเงิน-พุ่มทอง พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรูหรือวันยุทธหัตถี ประจำปี 2564 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45 จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบแก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 300 ขวด จากการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับทีมปฏิบัติงานเชิงรุกในการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานประกอบการระดับจังหวัด ศูนย์ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ครั้งที่ 8/2564 เขตสุขภาพที่ 5 เพื่อการกำกับติดตามต่อสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสรุปประเด็นข้อสั่งการที่เกี่ยวข้องนำเสนอสถานการณ์ผลการดำเนินงานต่อไป


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho