ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายชาติชาย  กิติยานันท์
นายชาติชาย กิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายชาติชาย  กิติยานันท์
นายชาติชาย กิติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจ
นายประวัติ กิจธรรมกูลนิจรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 3 อำเภอ คือ - อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- อำเภอท่าม่วง
- อำเภอบ่อพลอย
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
- กลุ่มงานประกันสุขภาพ


นายอนุชา  วรหาญ
นายอนุชา วรหาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายอนุชา  วรหาญ
นายอนุชา วรหาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ หน่วยงานใน 3 อำเภอ
- อำเภอห้วยกระเจา
- อำเภอเลาขวัญ
- อำเภอหนองปรือ
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
- กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
- กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายวรรณะ  วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวรรณะ  วีระผาสุก
นายวรรณะ วีระผาสุกรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับผิดชอบ ควบคุม กำกับหน่วยงานใน 2 อำเภอ คือ
- อำเภอท่ามะกา
- อำเภอพนมทวน
รับผิดชอบควบคุม กำกับการปฏิบัติราชการของกลุ่มงานต่าง ๆ ดังนี้
- กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแบะเภสัขสาธารณสุข
- กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
- ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์
นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho