แบบฟอร์มงานการเงิน

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho