hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ด้วยการเรียนรู้แบบ Community base leaming (CBL) หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลางรุ่นที่35 ประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ทักษะและสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ ด้านการบริหาร และการบริหารยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่าน”การอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)"รุ่นที่ 2 ปี 2565 หลักสูตรอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 โดยมีทีมคณะวิทยากรให้ความรู้จาก โรงพยาบาลทองผาภูมิ โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาลไทรโยค โรงพยาบาลท่ากระดาน และโรงพยาบาลบ่อพลอย ให้เกียรติเป็น ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพของมูลนิธิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 คน โดยอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ถือเป็นบุคลากรในทีม ที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ป่วย เนื่องจากเป็นทีมที่สามารถเข้าถึงและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การมีทักษะ ความรู้ทางทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ และมีความพร้อมในการตั้งรับสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะอริราชศัตรูหรือวันยุทธหัตถี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho