hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา เพื่อติดตามกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมี นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมมะการักษ์ นายสมโภช บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) ที่บริเวณห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” โดยมี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” จากนั้น วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ยกถวายธูป เทียน เครื่องทองน้อย สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ กล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และนางสุดฤทัย ทองประเจียด ตัวแทนยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ อำเภอพนมทวน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน และชุมชนบ้านหนองโสน อำเภอเลาขวัญ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho