hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายและประสานการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564 เพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานทันตสาธารณสุขแบบบูรณาการในกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2564 การวิเคราะห์ผลงานปี 2563 และโอกาสพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ (Fee Scheudule) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กอายุ 4-12 ปี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรมตามแนวทางการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (Fee Scheudule)” ในแต่ละคัพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED) การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMTB) และอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMS) จำนวนทั้งสิ้น 40 คน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบ ขวดสำหรับใส่เจลแอลกอฮอร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอร์แบบพกพา จาก บริษัท บริษัท โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด (สำนักงานใหญ่ ท่าล้อ) โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะนำไปจัดสรรให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น.นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนศึกษาธิการจังหวัด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 กาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมตรวจเยี่ยมโดยพร้อมเพรียงกัน โครงการTO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ในปีนี้จังหวัดกาญจนบุรี จะดำเนินการจัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ให้ครบทุก 13 อำเภอ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 3.การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยอำเภอ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 3 ประเภทชมรม คือชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ และเตรียมพร้อมประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป อำเภอที่ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TO อำเภอลำดับที่4 คือ อำเภอสังขละบุรีตรวจเยี่ยม ณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho