hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พัฒนามาถึงปัจจุบัน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00-14.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ ร่วมรายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน กับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง เรื่อง การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และการควบคุมโรคแนวใหม่ที่ปลอดภัยจากโควิด-19 “Smart Control and Living with COVID-19” โดยสถานการณ์พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 11 อำเภอ 32 ตำบล 243 หมู่บ้าน 8,920 ครัวเรือน มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม - 12 ตุลาคม 2564 พบสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงมากที่สุด 4,310 ราย รองลงมาคือโรคปอดบวม 941 ราย โรคตาแดง 246 ราย อาหารเป็นพิษและไข้หวัดใหญ่ 181 ราย และ 157 ราย ตามลำดับ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่สำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู โรคตาแดง น้ำกัดเท้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และภัยสุขภาพต่างๆ เช่น อุบัติเหตุและการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย ไฟฟ้าช็อต จมน้ำ เป็นต้น


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี ข้อสั่งการ EOC เขตสุขภาพที่ 5 การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภารกิจตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฯ มาตรการ SandBox : Safety zone in school ในการเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดฯ การดำเนินงานของพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการวัคซีนในเด็กนักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี และการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิภูมิบดินทร์ ประกอบด้วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนในการรับมอบฯ โดยจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรีเพื่อใช้ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี สำหรับสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิภูมิบดินทร์ ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ 50 แกลลอน ชุดตรวจ ATK 1,000 ชุด และหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น โดยจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสังขละบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเต็มที่


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho