hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ ( 4 มกราคม 2567 ) เวลา 14.30 น. ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายแพทย์กฤษดา วุธยากร นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เข้าคารวะรับพรปีใหม่จาก ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ ( 3 มกราคม 2567 ) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายสมโภชน์ บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะทำงานฝ่ายติดตามและตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ที่ จุดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น และจุดป้อมตำรวจสายตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น โดยทั้งสองแห่ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชนคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567
ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะได้ให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2567 อีกด้วย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่โรงพยาบาลสถานพระบารมี โรงพยาบาลหนองปรือ และโรงพยาบาลบ่อพลอย โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ทพญ.ลักขณา กิตติวโรดม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ ในการเตรียมความพร้อมของห้องฉุกเฉิน รถพยาบาล และระบบส่งต่อ รองรับสถานการณ์ อุบัติเหตุอุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ยและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 โดยมีนายแพทย์ชัช จันทร์ขำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และ นายแพทย์สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ พร้อมนี้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนยึดหลัก “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,