กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2567 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณริมคลองชลประทาน บริเวณโรงเรียนวัดหนองเสือ และวัดหนองเสือ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายประกอบ แจ่มศรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2567 “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชดำริเพื่อวิถีชุมชน ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ จำนวน 1,072 ต้น การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 7,200 ตัว การทำความสะอาดพื้นที่ศาสนสถานและตรวจระบบไฟฟ้าวัดหนองเสือ ตลอดจนทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในโรงเรียนวัดหนองเสือ เพื่อสร้างจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม พร้อมตั้งมั่นที่สืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท และสร้างคุณประโยชน์เพื่อชาติสืบไป

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.742872191368795


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,