สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 6 เมษายน 2567 นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
โดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ่อพลอย และโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน ติดตามการดำเนินงานในหน่วยบริการ ให้มีการบริการอย่างครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพด้วยนวัตกรรมสุขภาพ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้สนับสนุนที่ตรงกับความต้องการเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วย

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,