hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงคนไทยทุกคน ตรวจ ATK ฟรี 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ที่ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 9:00-15:00 น. “ตรวจเร็ว - เจอเร็ว - รักษาเร็ว – เศรษฐกิจฟื้นเร็ว” ผู้มารับบริการโปรดนำบัตรประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หรือ โทร 034-512961 ต่อ 219


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEM & CLEAN Hospital โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLAEN Hospital ระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง โดยผ่านมาตรฐานระดับดีมาก Plus จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ 43.75) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 50) และผ่านระดับดี จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 6.25)


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการ กวป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วย นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พันตำรวจเอก สถิต วิชัยกุล อนุกรรมาธิการฯ โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho