hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการ กวป. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสภาพปัญหาการจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง นำโดย นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พร้อมด้วย นางสาวศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พันตำรวจเอก สถิต วิชัยกุล อนุกรรมาธิการฯ โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ) ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2564 ในด้านสาธารณสุข


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ) นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี , นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho