นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
วันที่ 13 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ผู้แทนโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทีมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่อำเภอท่ามะกา จำนวน 2 จุด ที่ จุดป้อมตำรวจสายตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลอุโลกสี่หมื่น และจุดหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์เย็น พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 และได้เยี่ยมห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,