รดน้ำขอพร ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,