hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (25 เมษายน 2564) เวลา 06.00 น. ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายสักการะ พวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลสังขละบุรี อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสำเริง เอี่ยมสะอาด รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยในพระราชทานโรงพยาบาลสังขละบุรี พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง โดยมี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพระราชทานดังกล่าว สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนโรงพยาบาลสังขละบุรี ในครั้งนั้นผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับอาคารผู้ป่วยในซึ่งชำรุด เนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยที่ตั้งของโรงพยาบาลอยู่ในเขตแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวเจดีย์สามองค์ จึงไม่สามารถใช้เป็นอาคารรองรับผู้ป่วยได้ ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพระราชทานขนาด 60 เตียง เพื่อทดแทนอาคารผู้ป่วยในหลังเดิม เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคมพ.ศ.2563 มีกำหนดแล้วเสร็จ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 รวมระยะเวลา 1 ปี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนรับมอบของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแอลกอฮอล์ ให้จังหวัดกาญจนบุรี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้แก่ครูและพระราชทานขนม ปฏิทิน และหนังสือแก่นักเรียนโรงเรียนกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะและสาขาบ้านไล่โว่ โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (15 เมษายน 2564) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (Video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุขตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ระลอกเมษายน 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข การรายงานข้อมูลจำนวนเตียงเป็นรายสถานบริการ รวมทั้งข้อมูลโรงพยาบาลเอกชน มีการจัดให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดทำแผนเพื่อสามารถปรับจำนวนเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนเตียงที่มี การจัดระบบการประสานงานและสนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 กรณีที่มีผู้ป่วยเกินศักยภาพที่โรงพยาบาลจะได้รับ และการรายงานข้อมูลทรัพยากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลผ่านระบบ CO-WARD ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho