hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่5 ครั้งที่ 104 ผ่านระบบzoom เพื่อสรุปประเด็นสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัด โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ เรืออากาศเอก นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมจุดตรวจและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ดังนี้
1. รพ.สต.บ้านโพธิ์เย็น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
2. รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
3. แยกบริหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
4. หน้าสถานีตำรวจหนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
5. รพ.พหลพลพยุหเสนา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมี นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho