hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่โรงภาพยนตร์ Major Cineplex บริเวณศูนย์การค้า TMK Park กาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564” ในหัวข้อ “การดูแลประชาชนตามมาตรการควบคุมโรคโควิค-19 / การดูแลความปลอดภัยจากอุบัติเหตุภายในงานอย่างไร” โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และผู้รับสิทธิ์การจัดงาน เป็นผู้แถลงข่าวบนเวที จากนั้นพิธีกรดำเนินการ สำหรับการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวสรุปในตอนท้ายพร้อมขอบคุณสื่อมวลชนและผู้ร่วมแถลงข่าว
ปี ๒๕๖๔ กำหนดจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว และลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วน ที่เกี่ยวข้องอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ 1. หน่วยปฐมพยาบาล มีการจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ที่กองอำนวยการ และบริเวณจุดแสดง แสง สี เสียง ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควฯ โดยทีมของรพ.พหลพลพยุหเสนา และรพ.มะการักษ์ 2. ตรวจตามมาตรการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจแนะนำตามจุดต่างๆภายในงาน ได้แก่ ประตูทางเข้า-ออกทุกจุด จุดแสดงแสง สี เสียง เวทีการแสดง คอนเสิร์ต สวนสนุก บู๊ทมอเตอร์โชว์ ฯลฯ เน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และ Universal Prevention 3. เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ในเรื่องของความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมตรวจความสะอาดของอาหารที่จำหน่ายในงานฯ มีการให้คำแนะนำผู้ขายให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง มีการเก็บตัวอย่างอาหารตรวจความสะอาดทางแบคทีเรียด้วยชุดทดสอบภาคสนาม มีรถ Mobile Unit มาเก็บตัวอย่างหาสารปนเปื้อน ได้แก่ สารบอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา น้ำมันทอดซ้ำ 4. ตรวจเตือน เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จัดทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสุ่มตรวจการ จำหน่ายแอลกอฮอล์ บุหรี่ ในงานฯ
มติศบค.ได้ปรับให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่สีฟ้านำร่องด้านการท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลาแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention : UP) ได้แก่ 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็น 2) เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร 3) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่มีมากกว่า 2 คน 4) ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 5) อย่าใช้มือสัมผัสหน้ากาก รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก 6) ผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการออนอกบ้าน 7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ 😎 แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น 9) รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 10) หากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงตรวจด้วย ATK เพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่
นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการประชุมหารือกับผู้รับสิทธิ์จัดงานสะพานสัปดาห์ข้ามแม่น้ำแควฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา ในประเด็นของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด - 19 โดยผู้จัด ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้เข้าชมงาน จะต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนโควิด - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม. มาแสดงบริเวณจุดทางเข้าชมงาน ผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อม และในจุดเสี่ยงที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ จุดแสดงแสง สี เสียง การแสดงคอนเสิร์ต การแสดงบนเวที ฯลฯ ต้องมีมาตรการตรวจสอบเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จะร่วมประชุมชี้แจงแนวทางกับผู้ขายอาหารในโซนของพัฒนาชุมชน ประมาณ 127 ร้าน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้อาหารสะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อน คนที่มาซื้ออาหารรับประทานจะได้ไม่เกิดโรคอุจจาระร่วง หรืออาหารเป็นพิษ รวมทั้งชี้แจงทำความตกลงกับผู้จำหน่ายอาหารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด - 19 ด้วย

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด จากบริษัทโตโยต้า กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนที่ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดศูนย์การค้าโรบินสัน กาญจนบุรี และเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ มีน้ำดื่มสะอาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 225 ฉบับ โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho