hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนสว่าง รับฟังการนำเสนอผลงานของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย และ รพ.สต.บ้านดอนสว่าง จากนั้นเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชม Hospitel เดอะเลกาซีรีสอร์ท ต่อมาช่วงบ่ายเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โดยมีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์ สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย เจ้าหน้าที่ อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ กระบวนการดำเนินงาน ผลงานเด่น และนวัตกรรม ของ คปสอ.ด่านมะขามเตี้ย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งพบปะ ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและ อสม./ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่แพอาหารธาราบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจังหวัดกาญจนบุรี (มาตรฐาน SHA Plus) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลในการเปิดเมืองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ที่ รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับร้านอาหารและบริการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นพ.ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมะการักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา เพื่อติดตามกระบวนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการพัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมี นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมมะการักษ์ นายสมโภช บุญวัน สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho