hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติ 2566 Thailand National Tuberculosis Conference 2023 และเข้ารับรางวัลประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านวัณโรค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการควบคุมวัณโรค รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคจากทุกภาคส่วนสามารถบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้ในการดำเนินงานควบคุมอย่างมีระบบ และยั่งยืน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม เข้าพบร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรายงานตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งรับมอบแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.39 น. นพ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 3 สักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น เวลา 10.29 น. ร่วมพิธีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และคณะผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ได้แก่ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นพ.สรุชัย โชคครรชิตไทย ผอ.รพ.นครปฐม นพ.ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดนครปฐม นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ อดีต ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา รวมทั้งผู้บริหาร/บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างคึกคักและอบอุ่น


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันนี้ 30 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” โดยมีนายพิศิษฎ์ ไข่มุก หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่องด้วยวันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย

  1. ร่วมพิธีส่งมอบโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “Solar for Lives - พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
  2. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
  3. กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  4. ร่วมการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho