hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) เขตสุขภาพที่ 5 ครั้งที่ 96 ผ่านระบบ ZOOM ในการประชุมมีการสรุปสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตรวจคัดกรอง COVID-19 ใน ARI Clinic การบริหารจัดการผู้ป่วยแต่ละระดับสีและสถานการณ์เตียงที่รองรับผู้ป่วย การสรุปการดำเนินงานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และแผนที่จะดำเนินการในสัปดาห์ต่อไป และการสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแต่ละจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ โดยมีนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 14.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (NBT) นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ร่วมรายการ “NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน” เข้ารายการกับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง และคุณสาวิตรี บุญครอง เรื่อง เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี สนับสนุนนโยบายเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี “ท่องเที่ยวปลอดภัย ห่างไกลโควิด@กาญจนบุรี” โดยมี นายอเนก จินดาหลวง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี คุณมัทณียา มากสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายข่าวและรายการโทรทัศน์ สทท.กาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกจังหวัดใช้มาตรการ COVID Free Setting สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้ผู้มารับบริการ เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ พร้อมให้ทุกจังหวัดจัดสัปดาห์ฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส 27 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขและวันพ่อแห่งชาติ เพิ่มความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความปลอดภัยรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นจึงจัดสัปดาห์รณรงค์ในวันที่ 27 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 โดยจะเปิด walk in ฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี จากนั้น นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณและรับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 250 แพค จากการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ) นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยทุกคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 รับบริการฉีดวัคซีน ฟรี ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho