hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการอุบัติเหตุฉุกเฉินและระบบส่งต่อ พร้อมให้กำลังใจทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู รวมทั้งระบบส่งต่อ โดยบูรณาการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาครัฐและเอกชนออกให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วเพื่อลดการเสียชีวิต

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
สสจ.กาญจนบุรี สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ✨💦
วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.09 น. นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ของไทย และรับประทานอาหารร่วมกัน
จากนั้นในเวลา 13.30 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 ท่าน เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อม นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.40 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฯ สำหรับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567"ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลา 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ในการประสานงานด้านการแพทย์ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำศูนย์โดยเคร่งครัด กรณีอุบัติเหตุหมู่หรือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นทันที พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ตามนโยบายความปลอดภัยทางถนน อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
 

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,