hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล ชั้น 3 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 5


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยนางลักษมีกานต์ สิริกาญจนชัยกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 18 มกราคม 2565 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นางฐิติพร กิมาโส หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปสำนักงานสาธารณสุขจัหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี 2566 โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ รับมอบน้ำตาลทราย จากบริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ที่ได้ร่วมบริจาคน้ำตาลทราย จำนวน 3 กระสอบ ( 75 กิโลกรัม) แก่หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการกุศลและใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


© 2023 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho