hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (2 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. ที่ห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 500 ขวด จากบริษัทโตโยต้า กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนที่ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิดศูนย์การค้าโรบินสัน กาญจนบุรี และเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ มีน้ำดื่มสะอาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อยับยั้งการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 225 ฉบับ โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงคนไทยทุกคน ตรวจ ATK ฟรี 1 ธันวาคม เป็นต้นไป ที่ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ให้บริการทุกวันราชการ เวลา 9:00-15:00 น. “ตรวจเร็ว - เจอเร็ว - รักษาเร็ว – เศรษฐกิจฟื้นเร็ว” ผู้มารับบริการโปรดนำบัตรประชาชนมาใช้สิทธิ์ได้ฟรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หรือ โทร 034-512961 ต่อ 219


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GREEM & CLEAN Hospital โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาตรฐาน GREEN & CLAEN Hospital ระดับดีขึ้นไปทุกแห่ง โดยผ่านมาตรฐานระดับดีมาก Plus จำนวน 7 แห่ง (ร้อยละ 43.75) ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จำนวน 8 แห่ง (ร้อยละ 50) และผ่านระดับดี จำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 6.25)


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho