hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีส่งมอบโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “Solar for Lives - พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยมีคุณยาคุโมริ โคะยะนะกิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นตัวแทนส่งมอบโซล่าร์เซลล์ ให้กับโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติให้ได้ใช้พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และลดค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่งที่เข้าร่วม โครงการฯ ได้สูงสุดปีละ 400,000 บาท ทั้งนี้ยังมีคุณสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย นายแพทย์ ชัช จันทร์ขำ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีส่งมอบโซล่าร์เซลล์ในครั้งนี้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เวลา 10.30 น. ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และเปิดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และนิทรรศการความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยกการโรงพยาบาลมะการักษ์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นพ.กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และประชาชน เข้าร่วม


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พัฒนามาถึงปัจจุบัน โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายแพทย์กฤษฎา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายดูแลประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมบูรณ์พร้อมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และเชิงสังคม พร้อมวางแนวทาง ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิด ระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho