hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) ที่บริเวณห้องโถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” โดยมี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
เนื่องด้วย คณะรัฐมนตรีมีมิติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 ที่มีพระราชกรณียกิจสำคัญยิ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย มาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีความเจริญ รุ่งเรือง เกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นรากฐานสำคัญด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” จากนั้น วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ยกถวายธูป เทียน เครื่องทองน้อย สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ กล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ เป็นอันเสร็จพิธี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำทีมร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี และนางสุดฤทัย ทองประเจียด ตัวแทนยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกวดนำเสนอผลงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 และร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ อำเภอพนมทวน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน และชุมชนบ้านหนองโสน อำเภอเลาขวัญ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ ( 27 ตุลาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ่อพลอย นายอำเภอเลาขวัญ นายอำเภอหนองปรือ ตัวแทนประชาชนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มายังราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งส่วนราชการ ตัวแทนราษฎรที่รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยส่งผลกระทบมากใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ มีราษฎรได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนที่พักอาศัย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียดาย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทางจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงหน่วยงาน มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมขังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ การแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งได้ออกสำรวจความเสียหายหลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่โถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  รับมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ใช้ปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างคนไทยอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho