hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
วันนี้ ( 27 ตุลาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอบ่อพลอย นายอำเภอเลาขวัญ นายอำเภอหนองปรือ ตัวแทนประชาชนให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้
โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มายังราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปได้ ซึ่งส่วนราชการ ตัวแทนราษฎรที่รับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อน
ทั้งนี้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัย สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากพายุ ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยส่งผลกระทบมากใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ มีราษฎรได้รับผลกระทบจากบ้านเรือนที่พักอาศัย พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียดาย รวมถึงเส้นทางคมนาคมที่ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทางจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงหน่วยงาน มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายออกจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมขังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ การแจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และสูบน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อให้กลับสู่สภาวะปกติ พร้อมทั้งได้ออกสำรวจความเสียหายหลังจากสถานการณ์น้ำคลี่คลายลงเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่โถงอาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี  รับมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 20,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลได้ใช้ปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างคนไทยอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงนำพาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย พัฒนามาถึงปัจจุบัน โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (14 ตุลาคม 2564) เวลา 14.00-14.30 น. ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์จักรพันธ์ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลาขวัญ ร่วมรายการ NBT Central รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกัน กับผู้ประกาศข่าว คุณพิษณุสรณ์ ยางสูง เรื่อง การป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และการควบคุมโรคแนวใหม่ที่ปลอดภัยจากโควิด-19 “Smart Control and Living with COVID-19” โดยสถานการณ์พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 11 อำเภอ 32 ตำบล 243 หมู่บ้าน 8,920 ครัวเรือน มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรในหลายอำเภอ จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่เดือนมกราคม - 12 ตุลาคม 2564 พบสถานการณ์โรคอุจจาระร่วงมากที่สุด 4,310 ราย รองลงมาคือโรคปอดบวม 941 ราย โรคตาแดง 246 ราย อาหารเป็นพิษและไข้หวัดใหญ่ 181 ราย และ 157 ราย ตามลำดับ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่สำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคฉี่หนู โรคตาแดง น้ำกัดเท้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีขอให้ประชาชนระมัดระวังดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม และภัยสุขภาพต่างๆ เช่น อุบัติเหตุและการถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย ไฟฟ้าช็อต จมน้ำ เป็นต้น


© 2022 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho