ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภค

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ ชั้น 1 อาคารสุรพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อติดตามงานคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 4 / 2566 ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่องเทคนิคการใช้ Normal saline irrigate 150 ml การนิเทศพัฒนาระบบยา การดำเนินงาน rdu เภสัชกรภาคกลาง และโรงพยาบาลอัจฉริยะ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho