สสจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางธิดา จุลินทร ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิต ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ
ทั้งนี้การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวนทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี 2. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านตาเพชร
เนื่องด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเก็บคะแนน โดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่ประเภทจังหวัด อำเภอ และชมรม จำนวน 40 คะแนน และจะนำคะแนนดังกล่าว ไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,