สสจ.กาญจนบุรี ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายนิสิต จงศุภวิศาลกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2567 ในการประชุมมีการชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นมีการเสนอพิจารณาการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ. ศ. 2567

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.774706791518668


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,