สสจ.กาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามในการเรียนรู้แบบ Community-based Learning(CBL) และร่วมบรรยายแก่ผู้อบรมฯ “นโยบายสำคัญและผลการดำเนินงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมพีลูส กาญจนบุรี นายแพทย์กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 – 7 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขและฝึกทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Community-based Learning(CBL) คือเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีกับความเป็นจริงหรือเรียนรู้จากชุมชนในการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงหรือการปฎิบัติงานในชุมชนการเข้าถึงปัญหา การแก้ปัญหาชุมชนในการให้บริการในศาสตร์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มากับชุมชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต้องใช้ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วมภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นอยู่ของชุมชนและการจัดการความรู้

 


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,