สสจ.กาญจนบุรี ประชุมรับนโยบายและข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุม TMM ครั้งที่ 14/2567

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) ครั้งที่ 14/2567 พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งได้มอบนโยบายและสั่งการ ในประเด็นยาเสพติด โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พาหมอไปหาประชาชน เร่งดำเนินการงบประมาณ ปี 2567 การจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ (เดิน วิ่ง ปั่น) จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้า ใน 6 ประเด็น จนเสร็จสิ้นการประชุมฯ

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100069380612240&set=a.775378884784792


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,