สสจ.กาญจนบุรี รับรางวัลประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านวัณโรค”

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมวิชาการวัณโรคระดับชาติ 2566 Thailand National Tuberculosis Conference 2023 และเข้ารับรางวัลประเภท “หน่วยงานดีเด่นด้านวัณโรค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในการควบคุมวัณโรค รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการควบคุมวัณโรคจากทุกภาคส่วนสามารถบริหารและขับเคลื่อนกิจกรรม พัฒนาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้ในการดำเนินงานควบคุมอย่างมีระบบ และยั่งยืน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho