สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีร่วมต้อนรับ นพ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.39 น. นพ.ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 3 สักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดกาญจนบุรี และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น เวลา 10.29 น. ร่วมพิธีต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.กฤษดา วุธยากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และคณะผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ได้แก่ นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ อดีตนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นพ.สรุชัย โชคครรชิตไทย ผอ.รพ.นครปฐม นพ.ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมและคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดนครปฐม นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ อดีต ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา รวมทั้งผู้บริหาร/บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับอย่างคึกคักและอบอุ่น


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,