hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบถุงผ้า จำนวน 362 ใบ จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนำไปให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้านโดยเลิกใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ซึ่งถุงพลาสติกต้องใช้เวลานานหลายปี ในการย่อยสลาย ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทพ.ศุภกร สุขสมัย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง นายสมชาย ถิ่นวัฒนากูล สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย 
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย 
ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า นพ.พนัส โสภณพงษ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล สีม่วง ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,