hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 17 เมษายน 2562 ที่อาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพรแด่ นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีที่ทรงคุณค่าของไทยเราสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน แสดงออกถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่เคารพนับถือ พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต “สวัสดีปีใหม่ไทยบรรจบ วาระครบรอบนี้ศรีสมัย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยชัยบันดาลประทานพร” สุขสันต์วันสงกรานต์ประจำปี 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร รศ.นพ.สุรพงษ์ ตันธนศรีกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์.


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันmuj 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจา ร่วมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ จุดที่ 1 บริเวณสามแยกดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ และจุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho