hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะติดตามตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย Smart Hospital/ Smart Organization การจัดบริการประชาชนด้านระบบบริการสาธารณสุข การปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ห้องน้ำ การพัฒนาระบบคิว ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งการแก้ปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ที่สำคัญตาม พชอ. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าม่วง รพ.สต.บ้านรางสาลี่ รพ.สต.บ้านหนองตากยา รพ.สต.นพกิจโกศล รพ.สต.บ้านสระเศรษฐี รพ.สต.บ้านตลาดสำรอง รพ.สต.บ้านเขาน้อย และ รพ.สต.บ้านห้วยไร่ อำเภอท่าม่วง จากนั้นร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสำนักงานสาธารณสุ ขจังหวัดกาญจนบุรี (กวป.) ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมม่วงมณี โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก จากนั้นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ร่วมพิธีจุดเทียนต่อจากประธาน ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน มาร่วมพิธีจำนวนมาก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบถุงผ้า จำนวน 362 ใบ จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนำไปให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้านโดยเลิกใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ซึ่งถุงพลาสติกต้องใช้เวลานานหลายปี ในการย่อยสลาย ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน


  1. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
  2. เชียร์และให้กำลังใจแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล สีม่วง ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ
  3. งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  4. ประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการการบรูณาการ การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,