hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมชาย ไวทิตานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย นพ.กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทพ.ศุภกร สุขสมัย หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย นายสำราญ เอี่ยมสะอาด สาธารณสุขอำเภอท่าม่วง นายสมชาย ถิ่นวัฒนากูล สาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
ศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
บรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัย 
ถวายพระพรทั่วหล้าประชาไทย 
ศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญ 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า นพ.พนัส โสภณพงษ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเชียร์และให้กำลังใจแก่นักกีฬาวอลเลย์บอล สีม่วง ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 นัดชิงชนะเลิศ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเปิดการประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการการบรูณาการ การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล กับการประกันคุณภาพทางการพยาบาลและนิเทศการพยาบาลเพื่อมุ่งสู่ความสุข คุณภาพ และความปลอดภัย


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,