คัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานคุณธรรม และเรื่องเล่าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ ประธานชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคนดีศรีสาธารณสุข หน่วยงานคุณธรรม และเรื่องเล่าดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เชิดชู หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้มีผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นแบบอย่างให้ยึดถือปฏิบัติต่อไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,