hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมะลิวัลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสพณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และ นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในการออกฝึกปฏิบัติงาน วิชาเวชศาสตร์ชุมชน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” พร้อมด้วย นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ ในการรวมพลัง ๑๐ ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยรูปแบบมวยไทยเพื่อสุขภาพที่แสดงออกถึงความเป็นไทยและความรักชาติ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ป้องกันโรคที่เกิดจากการขาดการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงถึงพลังความสามัคคี ความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บำเพ็ญกุศล รักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง ถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชาติไทยต่อไปโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายคมกฤษณ์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้เชียร์และให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ประกวดนำเสนอผลงานระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร 4 ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,