hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (28 ก.ค. 2562) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีสุราษฎร์ธานี ที่มาเยี่ยมดูงาน Smart Organization และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3209 (ถนนแม่กลอง) ผ่านศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี-ศูนย์ราชการ หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน นำส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาน กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ประกาศความสมานฉันท์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้นประธานทำพิธีเปิดผ้าแพรป้าย "โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเพรียงกัน


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 28 กรกฎาคม  2562 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส. โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มพลังมวลชน นำข้าวสารอาหารแห้ง มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,