hotnews

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

นพ.ปานเนตร ปางพุทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 และคณะตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/ 2562 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ภก.วรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.ปานเนตร ปางพุทธิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและชื่นชมการปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย Smart Hospital ที่โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยของโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.ภัทราวุธ โชคประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวนและคณะ ให้การต้อนรับ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวชลิดา ถนอมวงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมจังหวัด และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นางศศิวรรณ ชนะศุภโชค ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมกล่าวคำถวายราชสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,