เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมด้วยนายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีนายแพทย์กิตติ อินทราสุขพร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวรายงานของการเปิดคลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ( SMC ) ในครั้งนี้ มีคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดจำนวนมาก

การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราช การของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้จัดขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนานั้น มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและให้การดูแลรักษาประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีการเข้ารับบริการจากกลุ่มประชาชนที่กล่าวมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดความแออัดของผู้มารับบริการ อีกทั้งประชาชนมีความตื่นตัวต่อการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ จึงมีความคาดหวังต่อบริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ้น เกิดการแสวงหาแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถเฉพาะทางด้านการแพทย์ ในโรคที่รักษายาก การให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ จึงไม่เพียงพอและต้องรอคิวเระยะเวลาในการพบแพทย์ ทำให้ไม่สะดวกและใช้เวลานานในการมาพบแพทย์แต่ละครั้ง ฉะนั้นทางโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จึงได้จัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อให้บริการการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ผู้ป่วยและญาติไม่ต้องรอคิวนาน สามารถเบิกค่ายาได้ตามสิทธิเพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการลดความแออัด และลดระยะเวลารอคอยของผู้มารับบริการเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเปิดให้บริการนั้นจะเปิดให้บริการบริเวณชั้น G ตึก 100 ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ในวันจันทร์-วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. ซึ่งประชาชนสามารถเลือกรับบริการจากแพทย์เฉพาะทางเบิกได้ตามสิทธิ และจ่ายส่วนต่างตามประกาศฯ ของกระทรวงสาธารณสุขได้


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,