รับมอบถุงผ้า จำนวน 362 ใบ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาล

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี รับมอบถุงผ้า จำนวน 362 ใบ จากนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีนำไปให้ผู้ป่วยได้ใช้ประโยชน์ ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้านโดยเลิกใช้ถุงพลาสติก ลดปัญหาขยะจากถุงพลาสติก ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ซึ่งถุงพลาสติกต้องใช้เวลานานหลายปี ในการย่อยสลาย ทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,