hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ “ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว” ตามโครงการ “ผู้ว่าฯหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง “ใส่บาตรอาหารสุขภาพ NCDปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และแอปพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ-หลอดเลือดสมอง” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนประชาชนใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ด้วยการถวายอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญในช่วงวันสำคัญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล การทำบุญ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา โดยจะเลือกอาหารที่คิดว่าดีที่สุด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มีไขมันสูง และขนมหวาน รวมทั้งในสภาวะปัจจุบัน ประชาชนมักเลือกอาหารสำเร็จรูปที่หาง่ายตามท้องตลาดเพื่อใส่บาตร ทำให้พระสงฆ์-สามเณร มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 จำนวน 1,317 รูป ในโครงการ “1 วัด 1 โรงพยาบาล” พบว่า ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 7.38 โรคเบาหวาน ร้อยละ 4.11 โรคอ้วน ร้อยละ 3.69 ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 2.63 โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 1.47 และไตเสื่อม ร้อยละ 0.73 สาเหตุการเกิดโรคส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต หรือประชาชนนำมาถวาย ซึ่งมีรสหวาน มัน เค็มเกินไป ส่งผลให้พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น แอปพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ - หลอดเลือดสมอง” ด้วยตัวเอง โปรแกรม Thai CV Risk Calculator เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเอง โดยในแอปพลิเคชันจะมีคำถามเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคและให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอย์ (Android)และในช่วงท้ายรายการได้เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน “กองทุนผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาญจนบุรี” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ในวันที่ 21 พฤษาคม 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ในการกอบกู้เอกราชให้แก่ประเทศไทย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ไร้รอยต่อ โดยมี แพทย์หญิง ปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ เป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือกำลังจะปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย เตรียมความพร้อมในระบบบริการสังคมและสุขภาพ พร้อมการพัฒนาระบบเครือข่ายการบริการสำหรับผู้ป่วยสูงอายุระยะสุดท้าย และการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนและครอบครัว


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,