hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยนายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีนานัปการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 06.55 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา) โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด โดยมีนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอเข้าร่วมการฝึก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “Smart PR” อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 และมอบนโยบายสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart PR เพื่อองค์กร Smart Organization” วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส  โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศนโยบายและแผนดำเนินงานเอดส์ในสถานที่ทำงาน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้องค์กรภาครัฐเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพสิทธิมนุษยชนของคนทำงาน ดูแลส่งเสริมให้คนในองค์กรปลอดภัยจากเอดส์ ห่วงใย เอื้ออาทรซึ่งกันและกันในองค์กร ชุมชน และสังคม รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานให้กว้างขวาง ครอบคลุมยิ่งขึ้น


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho