ร่วมรายการ “ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ “ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว” ตามโครงการ “ผู้ว่าฯหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและนายอำเภอพบประชาชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง “ใส่บาตรอาหารสุขภาพ NCDปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และแอปพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ-หลอดเลือดสมอง” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เชิญชวนประชาชนใส่ใจ ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ด้วยการถวายอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงจากการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การทำบุญตักบาตรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ประชาชนชาวพุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญในช่วงวันสำคัญทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล การทำบุญ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา โดยจะเลือกอาหารที่คิดว่าดีที่สุด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มีไขมันสูง และขนมหวาน รวมทั้งในสภาวะปัจจุบัน ประชาชนมักเลือกอาหารสำเร็จรูปที่หาง่ายตามท้องตลาดเพื่อใส่บาตร ทำให้พระสงฆ์-สามเณร มีภาวะอ้วน เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs เช่น ไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 จำนวน 1,317 รูป ในโครงการ “1 วัด 1 โรงพยาบาล” พบว่า ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 7.38 โรคเบาหวาน ร้อยละ 4.11 โรคอ้วน ร้อยละ 3.69 ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 2.63 โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 1.47 และไตเสื่อม ร้อยละ 0.73 สาเหตุการเกิดโรคส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาต หรือประชาชนนำมาถวาย ซึ่งมีรสหวาน มัน เค็มเกินไป ส่งผลให้พระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น แอปพลิเคชั่นประเมินความเสี่ยง “โรคหลอดเลือดหัวใจ - หลอดเลือดสมอง” ด้วยตัวเอง โปรแกรม Thai CV Risk Calculator เพื่อให้ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ด้วยตัวเอง โดยในแอปพลิเคชันจะมีคำถามเพื่อประเมินภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคและให้คำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส (IOS) และแอนดรอย์ (Android)และในช่วงท้ายรายการได้เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน “กองทุนผู้ป่วยวัณโรค จังหวัดกาญจนบุรี” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ในวันที่ 21 พฤษาคม 2562


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,