hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันmuj 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจา ร่วมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ จุดที่ 1 บริเวณสามแยกดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ และจุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมเปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน/ควบคุม การรักษาพยาบาล และระบบข้อมูล ในช่วงระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายนุชชา เจริญโห้ สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ ยานพาหนะสาธารณะ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ และติดสติ๊กเกอร์ "ห้ามสูบบุหรี่" บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองกาญจนบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาส้วมให้ผ่านมาตรฐาน HAS ภายใต้นโยบาย GREEN & CLEAN Hospital ในสถานบริการสาธารณสุข มีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและ นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นผู้จัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับอำเภอ โรงพยาบาล ผู้ดูแลทำความสะอาดส้วม และผู้ประกอบการของสถานบริการส้วมสาธารณะ มีพฤติกรรมการใช้ส้วมสาธารณะที่ถูกต้อง และนำความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะที่ผ่านมาตรฐาน HAS (Healthy, Accessibility, Safety) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,