hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร รับการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ Smart Hospital และ Smart Organization โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมี นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ (21 มกราคม 2562) เวลา 08.30 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาคครูและบุคลากรทางศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho