hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวรรณะ วีระผาสุก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวปราศรัย อรรจนธีรทัต หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบข้อมูลสุขภาพที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Smart Hospital ที่โรงพยาบาลตรัง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐขนาดใหญ่มีคนไข้เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2,000 ราย มีการนำระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บริการประชาชน วางระบบเชื่อมต่อ Hospital information system เข้ากับ ตู้คีออส (Kiosk) และ โปรแกรม LINE Application จนสำเร็จเป็น Digital service เต็มรูปแบบ ช่วย“ลดขั้นตอน-ลดเวลารอคอย” และยังช่วยยกระดับคุณภาพบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยนายไพฑูรย์ วิไลวรรณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและพสกนิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีนานัปการ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 06.55 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

วันนี้ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระราชวิสุทธิเมธี (เจ้าคุณปัญญา) โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทำการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด โดยมีนายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกอำเภอเข้าร่วมการฝึก


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “Smart PR” อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 และมอบนโยบายสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “Smart PR เพื่อองค์กร Smart Organization” วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,