hotnews

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบบัตร Smart Card (บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.) จาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัล อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2562 ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เตือนประชาชนป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ในรายการ ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยขอให้ประชาชนระมัดระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำเป็นสื่อ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย ไข้เลือดออก รวมทั้งโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ชาวพุทธทุกคนที่จะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ระมัดระวังเรื่องการทำอาหารถวายพระ ควรตระหนักถึงหลักโภชนาการ อาหารที่จะทำบุญใส่บาตร ควรลดอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด มันจัด ควรเน้นอาหารที่มีผักและผลไม้มากๆ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบตู้แช่เย็นรุ่น DENISE 166M จำนวน 1 ตู้ และกระเป๋าเก็บความเย็น เพื่อใช้สำหรับเก็บยาและเซรุ่มวัคซีนให้กับนักเรียนและชาวบ้านบนเขา สำหรับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ปางสนุก อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,