ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบบัตร Smart Card (บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายศิวโรฒ จิตนิยม ประธานชมรม อสม.จังหวัดกาญจนบุรี รับมอบบัตร Smart Card (บัตรประจำตัวอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.) จาก ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,