รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก แก่นางสาวเนรัญชลา แสวงศักดิ์ อสม. ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นางกัญฐาณา ยาทิพย์ อสม. ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดประทุมธานี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,