รณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ปีพุทธศักราช 2555 นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์อิทธพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในอำเภอท่ามะกา พร้อมทั้งเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยข้าราชการสตรีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขของอำเภอท่ามะกา และประชาชนทั่วไป


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,