ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันmuj 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.อิทธิพล จรัสโอฬาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ ออกติดตามเยี่ยมจุดตรวจหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา นายสมบูรณ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจา ร่วมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ รับฟังข้อคิดเห็นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการ จุดที่ 1 บริเวณสามแยกดอนแสลบ ตำบลดอนแสลบ และจุดที่ 2 บริเวณสี่แยกไผ่สี ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ตามแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดกาญจนบุรี


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,