ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัด เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562


© 2024 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-540632 หมายเลขโทรสาร 034-511734 ,