ประชุมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่4/2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 8:30 น ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่4/2564 พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ จากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 ที่ยังมีการระบาดในประเทศไทยจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการเพื่อยับยั้งการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมดจำนวน 90 ฉบับ ด้านการเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในชุมชน ที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก การป้องกันควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 ในการจัดคอนเสิร์ตดนตรี การแสดงเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5299/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี - สมุทรสาคร - กาญจนบุรี ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปตลาดกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ขอให้กักตัว 14 วันและสังเกตอาการ หากมีอาการสงสัยว่าป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยขอรับการตรวจโรค covid 19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมแจ้งประวัติเสี่ยง


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho