ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังมีการระบาดในประเทศไทย ซึ่งจำเป็นที่จะต้องดำเนินมาตรการการยับยั้งการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง ควบคู่กำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งในร้านอาหาร สถานบริการ สถานบันเทิง สถานที่ท่องเที่ยวให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho