ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น ที่ห้องประชุมสุรพงษ์ตันธนศรีกุล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานส่วนภูมิภาค สำหรับดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1/2564)


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho