ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายชํานาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 /2564 ในการประชุมมีการแจ้งคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมชี้แจงกิจกรรม แผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho