วางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

วันนี้ 22 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ (video conference) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) เชิงรุกในพื้นที่ทุกอำเภอที่มีแรงงานต่างชาติ ทั้งในหอพักและชุมชนต่างๆ เพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อ และทำ mapping ในการควบคุมป้องกันโรคเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี


© 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000 หมายเลขโทรศัพท์ 034-512961, 034-512417, 034-540631-2 หมายเลขโทรสาร 034-511734 Kanpho